Makulatorer


For makulatorer er der 7 forskellige sikkerhedsklasser: 

Klasse 1-3    Papiret er makuleret
Klasse 4-6    Her anvendes en såkaldt krydsskæring (dokumentet
                        makuleres og skæres i mindre stykker). Jo højere 
                        sikkerhedsklassen er, jo smallere/kortere bliver 
                        strimlerne/spånerne.
Klasse 7        Dette er absolut den højeste sikkerhedsklasse

Anvendelsesområde sikkerhedsklasse (1-7):

1. Offentlige dokumenter. Gamle kampagneblade, kataloger, brochurer mv.

2. Interne dokumenter. Internt kommunikationsmateriale (informationsark, formularer, forskrifter/manualer mv.)

3. Data. Følsomme og fortrolige data, der kræver højere sikkerhed end klasse 1 og 2 (salgsrapporter, skattepapirer, ordreoplysninger med adressedata mv.)

4. Data. Følsomme og fortrolige data, hvor der kræves yderligere sikkerhed end klasse 1 - 3 (sygejournaler, personoplysninger, betalingsoplysninger, aftaler mv.)

5. Data. Fundamentalt følsomme data (patenter, strategisk og analytisk information, kontruktionstegninger/blue prints mv.)

6. Data. Hvor ekstrem høj sikkerhed er påkrævet (politiske dokumenter, hospitalsdokumenter og andre ekstra følsomme data)

7. Data. Strengt fortroligt (anvendes bl.a. af US Army, Secret Service, mv.) 
Bruges sjældent i dagligdagen.

DATA I OVERENSSTEMMELSE MED DIN 66399

Denne standard opdeler forskellige data i 7 kategorier med information om disse formater.