Miljø og bæredygtighed

 

Som ledende nordisk distributør af IT og kontorprodukter har vi hos Despec fokus på 5 store produktkategorier;
Forbrugsstoffer & papir, IT produkter & tilbehør, Ergonomi & helbred, Printere & scannere og Kontorartikler & kontormaskiner.

Vi ønsker at tilbyde vores kunder produkter med et bæredygtigt fokus, som stemmer overens med deres forventninger til os som samarbejdspartner. Hos Despec stræber vi efter at mindske vores negative miljøpåvirkning ved at tilbyde bæredygtige alternativer i vores produktsortiment og transportløsninger, optimere vores brug af ressourcer samt genanvende og mindske affald. Derudover har vi fokus på at udvikle virksomheden, så den tilgodeser kundernes behov på en mere bæredygtig måde.

Vores arbejde med bæredygtighed er en integreret og naturlig del af vores forretning, og vi stræber hele tiden efter at forbedre og løbende evaluere vores fokus på bæredygtighed og miljø.

 

 

 


 


 

Vores miljøpolitik
Vi stræber efter en bæredygtig udvikling

Miljøarbejdet hos Despec skal bidrage til at øge vores bevidsthed om vores påvirkning samt passe på miljøet og forebygge forurening. Miljøarbejdet evalueres hele tiden og skal løbende forbedres og fortælles til medarbejderne. Despec følger alle gældende miljølovgivninger, direktiver og regler, som påvirker virksomheden. 

Læs mere


  
 


    
Vores bæredygtighedspolitik
Vi ønsker at bidrage til en mere bæredygtig fremtid

Hos Despec stræber vi efter en bæredygtig udvikling, hvor hensyn til både vores miljømæssige og sociale påvirkning er en forudsætning for langsigtet økonomisk vækst. Bæredygtighedsarbejdet skal indgå som en integreret og naturlig del af forretningen, som hele tiden skal forbedres og løbende evalueres.

Læs mere