Despec persondatapolitik


I det følgende kan du læse Despec’s politik for behandling af dine personoplysninger, som du afgiver, når du besøger Despec’s hjemmeside og anvender hjemmesidens forskellige tjenester.

 

Despec’s indsamling af dine personoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger, som du afgiver på Despec’s hjemmeside, eller som du giver dit samtykke til.

Hvornår sker indsamlingen

Når du besøger www.despec.dk, vil du blive informeret om indsamlingen af dine personoplysninger. Brug af tjenester på Despec’s hjemmeside, såsom indlogning på webshoppen, ansøgninger om job etc. forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger. På samme måde hvis du tilmelder dig arrangementer og nyhedsbreve.

Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger, som Despec indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din firmaadresse, din stillingsbetegnelse og lignende identifikationsoplysninger samt loginoplysninger, hvis du tildeles sådanne i forbindelse med udnyttelse af Despec’s tjenester. Herudover oplysninger om din færden på www.despec.dk.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne

Despec indsamler dine personoplysninger for at kunne gennemføre din tilmelding eller levere en given tjeneste til dig, tilmelde dig ønskede faciliteter og for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores tjenester, såfremt du anmoder herom. Herudover indsamler Despec dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik. Kun de personer, som anmoder om det, vil modtage e-mails eller andre meddelelser fra os med nyhedsbreve, tilbud mv. Du har altid mulighed for efterfølgende at angive, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

Despec’s videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger bliver videregivet til enheder og selskaber tilhørende Despec, herunder datterselskaber og associerede selskaber. Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov. Despec hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har anmodet herom og accepteret dette.

Despec kan endvidere videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller Despec bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

Behandling hos tredjepart

Despec kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, website hosting, sociale og professionelle medier backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til tredjeparter, instrueret af Despec til at behandle dine personoplysninger på Despec’s vegne. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Dine personoplysninger kan blive overført til andre lande uden for EU/EØS, og lande, der ikke har love, der giver særlig beskyttelse af personoplysninger.

Despec forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

Lagring af Personoplysninger

Despec opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Despec bestræber sig på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Despec har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

Din ret til indsigt i hvilke oplysninger Despec behandler

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, som Despec behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger.

Despec’s brug af cookies

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om, din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

Hvis du ønsker, at Despec berigtiger eller sletter personoplysninger, som Despec har indsamlet om dig, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, kan du rette henvendelse til os.