Code of Conduct


Adfærdskodekset er grundlaget for vores virksomhedsetik. Kodekset styrer alle vores kommercielle aktiviteter og daglige interaktioner. Vores Code of Conduct indeholder grundlæggende regler inden for 3 hovedemner: Generel forretningsetik, Menneskerettigheder og arbejdsstandarder og Vores miljø.

Vi opfordrer alle medarbejdere og forretningspartnere til at kontrollere, at vores Code of Conduct overholdes, og til at gøre os opmærksomme på eventuelle overtrædelser af reglerne.